Załatwianie spraw

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Informacje publiczne będące w posiadaniu Domu Dziecka w Turawie, a nie udostępnione na stronie www.bip.wsparcie.com udostępniane są na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów (uoddip –art.8 ust.4).

Podkategorie