Uchwały i zarządzenia

W tym dziale publikowane są uchwały i zarządzenia podjęte przez organy Przykładowej Instytucji - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

Zarządzenie Nr 5 /2019

Dyrektora Domu Dziecka w Turawie z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie wstrzymania dzierżawy nieruchomości gruntowej będącej w trwałym zarządzie Domu Dziecka w Turawie.