Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Wymiana pokrycia dachowego z uzupełnieniem ubytków w izolacji termicznej stropodachu i
stropu nad poddaszem budynku Domu Dziecka w Turawie” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego po przeprowadzeniu analizy i oceny ofert, Zamawiający za
najkorzystniejszą na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert tj. ocena- 90%, gwarancja- 10% wyszczególnionych w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uznał ofertę złożoną przez:

Usługi Murarsko- Dekarskie Andrzej Glej
Przecza 22a
49-125 Skorogoszcz

Cena brutto wybranej oferty: 163 682,66 zł
Gwarancja 5 lat

Zestawienie złożonych ofert, streszczenie oceny i porównania ofert

C- kryterium cena- cena brutto najniższa spośród nieodrzuconych ofert: 163 682,66 zł
G- kryterium gwarancja- najdłuższa gwarancja spośród nieodrzuconych ofert: 5 lat

Oferta nr 1 - Budilux Piotr Maroszek, Janków Przygodzki, ul. Łąkowa 3, 63-421 Przygodzice
cena brutto oferty: 266 200, 00 zł i 5 lat gwarancji
C=90%* (163 682,66/266 220,00) = 55,35 pkt
G=10% (10/10)= 10 pkt
Całkowita liczba pkt = 55 + 10 = 65,33 pkt

Oferta nr 2 – Kas - Bud Marek Kasiewicz, Półwiosek Stary 11, 62-561 Ślesin
cena brutto oferty: 271 993,42 zł i 5 lat gwarancji
C=90%* (163 682,66/271 993,42) = 54,18 pkt
G=10% (10/10)= 10 pkt
Całkowita liczba pkt = 54,18 + 10 = 64,18 pkt

Oferta nr 3 - A-M SERVICE Mirosław Błażejewski, Andrzej Puc Spółka Jawna, Wawelno, ul. Nowowiejska 35, 46-070 Komprachcice
cena brutto oferty: 176 767,80 zł i 5 lat gwarancji
C=90%* (163 682,66/176 767,80) = 83,34 pkt
G=10% (10/10)= 10 pkt
Całkowita liczba pkt = 83,34 + 10 = 93,34 pkt

Oferta nr 4 -WA.SZ.DACH SP. z o.o. Hurtownia Pokryć Dachowych, ul. Sycowska 49, 60-003 Poznań
cena brutto oferty: 191 088,53 zł i 5 lat gwarancji
C=90%* (163 682,66/191 088,53) = 77,13 pkt
G=10% (10/10)= 10 pkt
Całkowita liczba pkt =77,13 + 10 = 87,13 pkt

Oferta nr 5 – RAM Sp. z o. o., ul. Żeromskiego 5/10, 45-053 Opole
cena brutto oferty: 169 000,00 zł i 5 lat gwarancji
C=90%* (163 682,66/169 000,00) =87,21 pkt
G=10% (10/10)= 10 pkt
Całkowita liczba pkt = 87,21 + 10 = 97,21 pkt

Oferta nr 6 - Usługi Murarsko- Dekarskie Andrzej Glej, Przecza 22a, 49-125 Skorogoszcz
cena brutto oferty: 163 682,66 zł zł i 5 lat gwarancji
C=90%* (163 682,66/163 682,66 zł) =90 pkt
G=10% (10/10)= 10 pkt
Całkowita liczba pkt = 90 + 10 = 100 pkt

Oferta nr 7 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Urszula Sumisławska, 46-282 Lasowice Wielkie 53
cena brutto oferty: 208 941,77 zł i 5 lat gwarancji
C=90%* (163 682,66/208 941,77) =70,56 pkt
G=10% (10/10)= 10 pkt
Całkowita liczba pkt = 70,56 + 10 = 80,56 pkt

Oferta nr 8 – Zakład Usługowo Budowlany DACHOLEP, ul. Ligonia 35/2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
cena brutto oferty: 190 068,76 zł i 5 lat gwarancji
C=90%* (163 682,66/190 068,76) = 77,58 pkt
G=10% (10/10)= 10 pkt
Całkowita liczba pkt = 77,58 + 10 = 87,58 pkt

Jednocześnie informujemy:
Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2
Ustawy PZP, może być zawarta od dnia 5 maja 2016 r.

Waldemar Dzieszkowski
Dyrektor Domu Dziecka w Turawie

Informacja do pobraniea w formie pliku PDF

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 wrzesień 2017 12:18 Piotr