Sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało opublikowane w sekcji załączniki