Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.PDF PDF 111.15 KB marcin
Rachunek zysków i strat jednostki.PDF PDF 95.07 KB marcin
Zestawienie zmian w funduszu jednostki.PDF PDF 78.85 KB marcin
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.PDF PDF 55.84 KB marcin
Dane o stanie rezerw.PDF PDF 66.40 KB marcin
Dodatkowe informacje i objaśnienia zał nr 2.5.PDF PDF 21.86 KB marcin
Dodatkowe informacje i objaśnienia zał. nr.3.PDF PDF 21.62 KB marcin
Dodatkowe informacje i objaśnienia.PDF PDF 22.68 KB marcin
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków.PDF PDF 26.26 KB marcin
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków tw 0 bytes marcin
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentialnie.PDF PDF 0 bytes marcin
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.PDF PDF 70.21 KB marcin
Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi.PDF PDF 85.32 KB marcin
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.PDF PDF 88.00 KB marcin
Łączna kwota zobowiązań warunkowych.PDF PDF 62.50 KB marcin
Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych.PDF PDF 59.86 KB marcin
Odpisy aktualizaujące wartość należności.PDF PDF 74.44 KB marcin
Odpisy aktualizujące wartość zapasów.PDF PDF 56.39 KB marcin
Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie.PDF PDF 110.74 KB marcin
Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych( poz.A. I i A. II.1. bilansu).pdf pdf 205.57 KB marcin
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 03 lipiec 2020 11:50 marcin