Organizację i porządek w procesie pracy Naszej Przykladowej Instytucji określa Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 2/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr:
DN/1/2014 z poprawką
Nazwa:
Regulamin Organizacyjny Zakładu Usług Komunalnych i  Mieszkaniowych w Naszym Mieście
z dnia:
15 września 2014 r.
Organ stanowiący:
Dyrektor Naszej Instytucji w Przykładowej Gminie
Przechowuje:
Dyrektor Naszej Instytucji w Przykładowej Gminie
obowiązuje od:
15 września 20154 r.
zmieniony dnia:
[WPISZ DATĘ]
Tekst - treść:
Prosimy pobrać poniżej załącznik

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.