Ustawa uchwalona 25 października 1991 r. reguluje organizację i zadania instytucji kultury, organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych, udzielanie zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej.

Tekst jednolity ustawy został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 2012 nr 0 poz. 406

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.