Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. określa przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia programów ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na wszystkich szczeblach administracyjnych oraz finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także organizację organów ochrony zabytków.

Tekst jednolity ustawy został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 2014 nr 0 poz. 1446

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.