Przykładowa Instytucja posiada do zagospodarowania zbędny składnik majątku ruchomego – drukarki OKI Microline 3320, 3321. Drukarki mogą być przekazane nieodpłatnie.

Nasza Instytucja może przekazać powyzsze drukarki nieodpłatnie na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowych, publicznych szkół wyższych, instytucji kultury, stowarzyszeń kultury fizycznej, osób prawnych prowadzących działalność charytatywną lub innych jednostek sektora finansów publicznych.

Podstawą przekazania jest złożenie wniosku (załącznik nr 2) do Dyrektora Naszej Instytucji w terminie do 18.05.2015 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Odbiór przekazanego skłądnieka majatku następuje na koszt obdarowanego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (załącznik nr 3)

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.