Plan finansowy Naszej Przykładowej Gminy na rok 2016 przewiduje przychody w wysokości 156 mln złotych, a wydatki w kwocie 172 mln. Różnica sfinansowana zostanie z kredytu.

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr:
[WPISZ ZNAK DOKUMENTU]
Nazwa:
Plan finansowy Naszej Przykładowej Gminy na rok 2016
ustanowiony dnia:
[WPISZ DATĘ]
Podmiot stanowiący:
Dyrektor [NAZWA PODMIOTU]
Przechowuje:
Główna Księgowa [NAZWA PODMIOTU]
Dostępność danych:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych:
Tekst - treść:
Prosimy pobrać poniżej załączniki

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.