Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr:
Przykładowa Instytucja/DN/XXXXX/2015
Nazwa:
Oświadczenie majątkowe Dyrektora [NAZWA PODMIOTU] w Przykładowej Gminie za rok 2014
z dnia:
[WPISZ DATĘ] r.
Przechowuje:
Urząd Naszego Miasta
Dostępność danych:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
Podstawa ograniczenia:
---
Tekst - treść:
Prosimy pobrać poniżej załączniki

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.