Zadania i uprawnienia Rady Nadzorczej Przykładowej Instytucji zostały określone w Statucie Przykładowej Instytucji uchwalonym przez Radę Naszego Miasta.

 

Do zadań Rady Nadzorczej Przykładowej Instytucji należy:

  1. Uchwalanie
  2. Analizowanie
  3. Zatwierdzanie
  4. Przyjmowanie

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.