Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny Przykładowej Instytucji w Naszym Mieście. Organizacja wewnętrzna Przykładowej Instytucji wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.

W Przykładowej Instytucji działają następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, oznaczone symbolami i przedstawione graficznie w schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Przykładowej Instytucji:

 1. Dyrektor - DN:
  • Audytor Wewnętrzny - NAW
  • Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Jakości - NSJ
  • Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych - NP
  • Dział Prawny - NO
  • Zespół Radców Prawnych - NRP
  • Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej - NK
  • Administrator Bezpieczeństwa Informacji - ND
  • Specjalista ds. Obrony Cywilnej - NC
  • Specjalista ds. BHP - NH
  • Dział Organizacji Przetargów - NZ
 2. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych - DT:
  • Dział Dokumentacji i Inwestycji - TI
  • Dział Techniczny - TT
  • Dział Gospodarki Mieniem - TM
 3. Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych - DE:
  • Dział Eksploatacji - EE
  • Dział Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych - EW
  • Dział Rozliczeń Mediów - ER
  • Dział Ewidencji Nieruchomości Budynkowych, Gruntowych i Infrastruktury - EM
  • Oddziały Eksploatacji Budynków - EB
 4. Zastępca Dyrektora ds. Finansowych Główny Księgowy - DF:
  • Dział Księgowości Głównej - FG
  • Dział Księgowości Przychodów Kosztów i Rozrachunków - FP
  • Dział Czynszowo-Windykacyjny - FC
  • Dział Płac  - FE
  • Główni Specjaliści ds. Ekonomicznych - FF
  • Dział Informatyki - FI

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 wrzesień 2017 13:51 Waldemar Dzieszkowski